CRIB BUMPER PAD / PROTECTOR DE CUNA / BLUE (LCC705-1)

Item Number: 33730

Weight: 2

Price: $24.99


Product Description

Crib bumper pad for standard crib size (28” x 42”). Protector para cuna de tamaño standard (28” x 52”).
Item Number: LCC705-1
Manufacturer: La Canastilla Cubana